History


Hasselt is meer dan een stad bekend voor zijn gratis openbaar vervoer, winkelcentrum en zijn kindvriendelijk beleid.

Hasselt is ook een sportieve stad. Sport in Hasselt en specifiek de jeugdsport gooit reeds jaren hoge ogen.

RC Hades is hiervan een sprekend voorbeeld. Met 30 jeugdploegen in competitie is de groen-witte-club koplopen in Hasselt en de Provincie Limburg.

In 1999 kregen we de vraag van onze goede vriend Wilfried Gobeyn, vertegenwoordiger van Euro-Sportring in België, of Hades belangstelling had om de organisatie van een internationaal jeugdvoetbaltornooi op zich te nemen.

Het leek ons een voorstel om eens héél diep over na te denken. We moesten niet alleen zorgen voor de voetbalwedstrijden maar ook instaan voor de nodige huisvesting (slapen en eten) voor ongeveer 800 à 900 jongeren. Ook op vrij,- zater,- en zondagavond moest randanimatie deel uit maken van het programma. Toch een hele bedoening voor een provinciale club én dat  tijdens het paasweekend.

Na diverse contacten met verschillende personen, instellingen en de stad Hasselt, besliste het bestuur de uitdaging aan te gaan. Het was tevens dé kans om de jeugd van RC Hades wedstrijden te laten spelen tegen buitenlands clubs. Hasselt Cup was geboren.

Op 22 april 2000 werd de aftrap gegeven van de eerste wedstrijd van de Hasselt Cup. Dank zij een goede voorbereiding en de inzet van meer dan 150 vrijwilligers is de Hasselt Cup een succes verhaal geworden. Het eerste jaar namen 44 teams deel en in 2016 76 teams.

Euro-Sportring wil iedere voetballer de kans te geven om deel te nemen aan een internationaal tornooi en juist dat is ook wat wij de jeugdspelers van RC Hades willen aanbieden. Een win-win situatie en daar blijven wij ons voor inzetten.

Wij mochten al teams ontvangen uit Italië, Spanje, Duitsland, Schotland, Frankrijk, Engeland, Ierland, USA, Denemarken, Nederland en Luxemburg.

History

Hasselt is more than a city known for its free public transport, mall and its child-friendly policy.

Hasselt is also a sportive city. Sport in Hasselt and more specifically youth sport has been at a high level for many years.

RC Hades is a very good example of this. With 30 youth teams in competition, the green-white club is top of its class in Hasselt and in the Province of Limbourg.

In 1999, we received a request from our dear friend Wilfried Gobeyn, representative of Euro-Sportring in Belgium, if Hades would be willing to take on the organisation of a youth tournament football.

It seemed a proposition to deeply consider. We shouldn't only take care of the football matches, but we should also provide the necessary lodging (to sleep and eat) for approximately 800 to 900 teenagers. Also on Friday, Saturday and Sunday evening, animation should be part of the schedule. A difficult task for a club that plays in the lower divisions and that during the Easter weekend.

After multiple contacts with different persons, institutes and the city Hasselt, the board of directors decided to take on the challenge. It was also a great opportunity for the youth of RC Hades to play against foreign teams. Hasselt Cup was born.

On 22 April 2000, the kick-off of the first game of the Hasselt Cup was given. Thanks to a good preparation and the effort of more than 200 volunteers, the Hasselt Cup has become a success. The first year 44 teams participated and in 2016 76 teams.

Euro-Sportring wants to give every footballer the chance to participate in an international tournament and we also want to offer the youth players of RC Hades just that. A win-win situation where we continue to put our effort in.

We've had the honour to welcome teams from Italy, Spain, Germany, Scotland, France, England, Ireland, the USA, Denmark, the Netherlands and Luxembourg.